Xe nâng thấp

Xe nâng tay thấp càng ngắn

Mã sản phẩm : XE NÂNG TAY CÀNG NGẮN

Thích hợp để di chuyển các loại hàng hoá, vật tư chi tiết ...

Đã được đặt trên các loại giá đỡ tiêu chuẩn.

Nhà máy kho xưởng, siêu thị, sàn xe tải...

Tất cả các nơi để hàng hoá có mặt phẳng đều rất thích hợp

sử dụng loại sản phẩm này để di chuyển hàng hoá.

NHẬN ĐẶT HÀNG GIAO HÀNG MIỄN PHÍ TRÊN TOÀN QUỐC !

Hotline: 0902.533.102

Xe nâng tay thấp càng siêu dài

Mã sản phẩm : XE NÂNG TAY CÀNG SIÊU DÀI 1500 KG

Thích hợp để di chuyển các loại hàng hoá, vật tư chi tiết ...

Đã được đặt trên các loại giá đỡ tiêu chuẩn.

Nhà máy kho xưởng, siêu thị, sàn xe tải...

Tất cả các nơi để hàng hoá có mặt phẳng đều rất thích hợp

sử dụng loại sản phẩm này để di chuyển hàng hoá.

NHẬN ĐẶT HÀNG GIAO HÀNG MIỄN PHÍ TRÊN TOÀN QUỐC !

Hotline: 0902.533.102

Xe nâng tay thấp 3000 Kg

Mã sản phẩm : XE NÂNG TAY THẤP 3000 KG

Thích hợp để di chuyển các loại hàng hoá, vật tư chi tiết ...

Đã được đặt trên các loại giá đỡ tiêu chuẩn.

Nhà máy kho xưởng, siêu thị, sàn xe tải...

Tất cả các nơi để hàng hoá có mặt phẳng đều rất thích hợp

sử dụng loại sản phẩm này để di chuyển hàng hoá.

NHẬN ĐẶT HÀNG GIAO HÀNG MIỄN PHÍ TRÊN TOÀN QUỐC !

Hotline: 0902.533.102

Xe nâng tay 2500 Kg

Mã sản phẩm : XE NÂNG TAY 2500 KG

Thích hợp để di chuyển các loại hàng hoá, vật tư chi tiết ...

Đã được đặt trên các loại giá đỡ tiêu chuẩn.

Nhà máy kho xưởng, siêu thị, sàn xe tải...

Tất cả các nơi để hàng hoá có mặt phẳng đều rất thích hợp

sử dụng loại sản phẩm này để di chuyển hàng hoá.

NHẬN ĐẶT HÀNG GIAO HÀNG MIỄN PHÍ TRÊN TOÀN QUỐC !

Hotline: 0902.533.102